Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Εναπομείναντα Οργανικά Κενά - Πράξη 22/1-8-2016 (Αρχεία)

Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών που τοποθετούνται σε Σχολικές Μονάδες, ύστερα από Αίτησή τους για Βελτίωση - Οριστική Τοποθέτηση (Αρχείο)

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών από Βελτίωση – Διάθεση Μετάθεση - Πράξη 21/22-7-2016 (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ13, που μετατέθηκε σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε της Α’ Δ.Δ.Ε. Αθήνας - Πράξη 21/22-7-2016 (Αρχείο)

Τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος Εργασιών του Α’ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αθηνών (2) (Αρχείο)

Διευκρίνιση ως προς τα Οργανικά Κενά Κλάδου ΠΕ03 (Ανακοίνωση)

Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών από Άρση Υπεραριθμίας (Αρχείο)

Κενά για Βελτίωση Θέσεων - Οριστικές Τοποθετήσεις

(Οδηγίες) (Οργανικά Κενά Γενικών Ειδικοτήτων) (Οργανικά Κενά Τεχνικών Ειδικοτήτων)

(Κατάλογος Αιτήσεων Αλφαβητικά) (Κατάλογος Αιτήσεων κατά Φθίνουσα Σειρά Μορίων)

Εξέταση Αιτήσεων Εκπαιδευτικών - Πράξη 19/15-7-2016 (Αρχείο)

Ενστάσεις για Άρση Υπεραριθμίας (Ανακοίνωση)