Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Οριστική Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Διαφόρων Κλάδων σε Εναπομείναντα Οργανικά Κενά, οι οποίοι βρίσκονται στη Διάθεση του Α’ ΠΥΣΔΕ Αθηνών - Πράξη 23/3-8-2016 (Αρχείο)

Εξέταση Ένστασης Εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ06 – Τροποποίηση ως προς τις Οριστικές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών του Κλάδου ΠΕ06 - Πράξη 22/1-8-2016 (Αρχείο)

Εξέταση Ενστάσεων Εκπαιδευτικών - Πράξη 22/1-8-2016 (Αρχείο)

Εναπομείναντα Οργανικά Κενά - Πράξη 22/1-8-2016 (Αρχεία)

Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών που τοποθετούνται σε Σχολικές Μονάδες, ύστερα από Αίτησή τους για Βελτίωση - Οριστική Τοποθέτηση (Αρχείο)

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών από Βελτίωση – Διάθεση Μετάθεση - Πράξη 21/22-7-2016 (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ13, που μετατέθηκε σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε της Α’ Δ.Δ.Ε. Αθήνας - Πράξη 21/22-7-2016 (Αρχείο)

Τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος Εργασιών του Α’ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αθηνών (2) (Αρχείο)

Διευκρίνιση ως προς τα Οργανικά Κενά Κλάδου ΠΕ03 (Ανακοίνωση)

Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών από Άρση Υπεραριθμίας (Αρχείο)