Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Εξέταση Αιτήσεων Εκπαιδευτικών που ζητούν να ενταχθούν σε Ειδική Κατηγορία Μετάθεσης - Πράξη 15/10-6-2016 (Αρχείο)

Τροποποίηση Προσωρινής Τοποθέτησης - Πράξη 13/13-5-2016 (Αρχείο)

Διάθεση Εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ14.01 για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 13/13-5-2016 (Αρχείο)

Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ (2) - Πράξη 9/13-4-2016 (Αρχείο)

Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ - Πράξη 8/6-4-2016 (Αρχείο)

Τροποποίηση Προσωρινής Τοποθέτησης - Πράξη 8/6-4-2016 (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων - Πράξη 8/6-4-2016 (Αρχείο)

Πράξη 7/23-3-2016

(Εξέταση Αίτησης) (Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή) (Τοποθετήσεις - Διαθέσεις - Απασπάσεις)

Πράξη 6/16-3-2016

(Τροποποίηση Τοποθέτησης) (Τοποθέτηση Αναπληρωτή Ειδικής Αγωγής)

Πράξη 5/9-3-2016

(Εξέταση Ένστασης) (Διαθέσεις - Τοποθετήσεις) (Ανάκληση - Τροποποιήσεις)