Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την απόσπαση εκπαιδευτικού εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό αρχείου διάθεσης συμπλήρωσης ωραρίου και πρ. τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΠΕ01 & ΠΕ03 - Πράξη 35/12-09-2018 (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό Τροποποίηση-Ανάκληση - Πράξη 34/10-09-2018 (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Διάθεση στην Πρωτοβάθμια εξ ολοκλήρου - Πράξη 36/13-09-2018 (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό (Αρχείο)

Τροποποίηση - Ανάκληση (Αναπληρωτές) - Πράξη 35/12-9-2018 (Αρχείο)

Διαθέσεις - Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις - Πράξη 35/12-9-2018 (Αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου - Πράξη 34/10-09-2018 (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση μέχρι την εκ νέου τοποθέτηση, Διάθεση στην Πρωτοβάθμια εξ ολοκλήρου, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Απόσπαση λόγω υπεραριθμίας - Πράξη 34/10-09-2018 (αρχείο)

Αναπληρωτές _ Πράξη 34/10-9-2018 (Αρχείο)

Αποσπάσεις λόγω υπεραριθμίας και Αποσπάσεις ή εξ ολοκλήρου διάθεση σε Ειδικά, τμήματα ένταξης κ.λ.π Πράξη 33/06-09-2018 (αρχείο)