Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Συμπληρωματική Πράξη (Ανάκλ - Τροποπ)_58_11-12-2018 (Αρχείο)

Τοποθετήσεις - Διαθέσεις εκπαιδευτικών 18/12/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (αρχείο)

Πράξη 58/11-12-2018 - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής-ανακοινοποίηση) (αρχείο)

Πράξη 58/11-12-2018 - Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε ΔΥΕΠ ή Τ.Υ. ΖΕΠ (ανακοινοποίηση) (αρχείο)

Πράξη 58/11-12-2018 - Συμπληρωματική - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) (αρχείο)

Πράξη 58/11-12-2018 - Τοποθετήσεις και Διαθέσεις σε σχολεία αναπληρωτών καθηγητών (αρχείο)

Πράξη 58/11-12-2018 - Ανάθεση θεωρητικών μικτών μαθημάτων ΕΠΑΛ, Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή, Γραμματειακή Υποστήριξη, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου (Αρχείο

Τροποποιήσεις - ανακλήσεις (Αρχείο)

Πράξη 6_4-12-2018 (Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ) (Αρχείο)

Τοποθετήσεις Μονίμων Εκπαιδευτικών (Αρχείο)

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Αρχείο)

Ανακλήσεις - Τροποποιήσεις Μονίμων Εκπαιδευτικών (Αρχείο)

Ανακλήσεις - Τροποποιήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Αρχείο)

 

Πίνακες Συμπλήρωσης, Τροποίησης, Ανάκλησης, Διάθεσης σε ΕΚ

2o EK (αρχείο), 3ο Ε.Κ (αρχείο), 5ο Ε.Κ (αρχείο), 7ο Ε.Κ (αρχείο)