Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Ανακοίνωση για ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών (αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Εναπομείναντα κενά (αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Οριστικές τοποθετήσεις (αρχείο)

Οριστικές τοποθετήσεις σε ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (αρχείο)

Τροποποίηση μορίων (αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος εργασιών του ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας με βάση το υπ’αριθμ.116841/Ε2 19-07-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έγγραφο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (Ανακοινοποίηση) 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (σε μορφή zip)