Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου σε υπηρεσίες διοίκησης, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε ΔΥΕΠ ή Τ.Υ. ΖΕΠ, Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Γ´ Ανάθεση, Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Β´ Ανάθεση, Γραμματειακή Υποστήριξη, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές), Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση (μόνιμοι) (αρχείο) &

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής Παράλληλης Στήριξης) (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

 

Κατ' οίκον Διδασκαλία, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Τοποθέτηση και Διάθεση σε σχολεία αναπληρωτών καθηγητών (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση και διάθεση σε σχολεία εκπαιδευτικού Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου ΠΕ86 (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τα σχολεία αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης (αρχείο)

Συμπληρωματική Τοποθέτηση αναπληρωτών στο Μουσικό Σχολείο Αθηνών (αρχείο)

 

Ανακοινοποίηση στο ορθό για αναπληρωτή ΠΕ02 (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής Παράλληλης Στήριξης), Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε ΔΥΕΠ ή Τ.Υ. ΖΕΠ (αρχείο)

Τοποθέτηση - Διάθεση Αναπληρωτή Γενικής Παιδείας (Αρχείο)

Τοποθέτηση - Διάθεση Αναπληρωτή Παράλληλης Στήριξης (Αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε Τ.Υ. ΖΕΠ (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 52/07-11-2019 (έγγραφο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 51/04-11-2019 Τοποθέτηση ως μηδέποτε γενόμενη (έγγραφο)