Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τροποποίηση Ωρών Οργανικού Κενού του Κλάδου ΠΕ09 στο 2ο ΕΠΑΛ Αθηνών (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό σχετικά με τον Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων Υπεραριθμιών στον Κλάδο ΠΕ02 (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ - Πράξη 17/4-7-2016 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό σχετικά με τον Πίνακα Οργανικών Κενών - Πλεονασμάτων για Υπεραριθμίες στον Κλάδο ΠΕ04 - Πράξη 17/4-7-2016 (Αρχείο)

Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών που ήρθαν από Μετάθεση στο Α' ΠΥΣΔΕ Αθηνών - Πράξη 17/4-7-2016 (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων Εκπαιδευτικών - Πράξη 17/4-7-2016 (Αρχείο)

Χρονοδιάγραμμα Εργασιών του Α’ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αθήνας (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού που είναι στη Διάθεση του Α’ Π.Υ.Σ.Δ.Ε Αθηνών - Πράξη 16/22-6-2016 (Αρχείο)

Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ - Πράξη 16/22-6-2016 (Αρχείο)