Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Εξέταση Αιτήσεων - Ενστάσεων Εκπαιδευτικών και Τροποποίηση Πράξης του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών - Πράξη 16/22-6-2016 (Αρχείο)

Τοποθετήσεις Eκπαιδευτικών - Πράξη 16/22-6-2016 (Αρχείο)

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στο Α’ Π.Υ.Σ.Δ.Ε Αθήνας - Πράξη 15/10-6-2016 (Αρχείο)

Εξέταση Εκπρόθεσμης Αίτησης Εκπαιδευτικού για Οριστική Τοποθέτηση - Πράξη 15/10-6-2016 (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων Εκπαιδευτικών που ζητούν να ενταχθούν σε Ειδική Κατηγορία Μετάθεσης - Πράξη 15/10-6-2016 (Αρχείο)

Τροποποίηση Προσωρινής Τοποθέτησης - Πράξη 13/13-5-2016 (Αρχείο)

Διάθεση Εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ14.01 για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 13/13-5-2016 (Αρχείο)

Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ (2) - Πράξη 9/13-4-2016 (Αρχείο)

Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ - Πράξη 8/6-4-2016 (Αρχείο)