Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τροποποίηση Προσωρινής Τοποθέτησης - Πράξη 8/6-4-2016 (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων - Πράξη 8/6-4-2016 (Αρχείο)

Πράξη 7/23-3-2016

(Εξέταση Αίτησης) (Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή) (Τοποθετήσεις - Διαθέσεις - Απασπάσεις)

Πράξη 6/16-3-2016

(Τροποποίηση Τοποθέτησης) (Τοποθέτηση Αναπληρωτή Ειδικής Αγωγής)

Πράξη 5/9-3-2016

(Εξέταση Ένστασης) (Διαθέσεις - Τοποθετήσεις) (Ανάκληση - Τροποποιήσεις)

Συμπληρωματική Ανακοίνωση της Πράξης 3/24-2-2016 (Αρχείο)

Εξέταση Ένστασης Εκπαιδευτικού - Πράξη 2/9-3-2015 (Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ) (Αρχείο)

Διαθέσεις - Τροποποίηση Προσωρινή Τοποθέτησης - Εξέταση Αίτησης - Πράξη 4/2-3-2015 (Αρχείο)

Εισήγηση Τοποθέτησης Προϊσταμένης Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Α΄ Διεύθυνσης Δ.Ε Αθηνών (Αρχείο)

Εξεταση Αιτήσεων, Διαθέσεις, Τροποποίηση Πράξεων, Ανακληση Διάθεσης, Τοποθετήσεις Αναπληρωτών - Πράξη 3/24-2-2016 (Αρχείο)