Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τροποποίηση της Πράξης 54/23-10-2015 - Πράξη 57/2-11-2015 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Τοποθέτησης (Αρχείο)

Τροποποίηση της Πράξης 55/29-10-2015 (Αρχείο)

Ανάκληση Διάθεσης - Τροποποιήσεις - Πράξη 58/5-11-2015 (Αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτών - Πράξη 58/5-11-2015 (Αρχείο)

Εξ Ολοκλήρου Διάθεση - Πράξη 58/5-11-2015 (Αρχείο)

Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 58/5-11-2015 (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων - Πράξη 58/5-11-2015 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Τοποθέτησης (2) (Αρχείο)