Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Τοποθέτησης - Πράξη 57/2-11-2015 (Αρχείο)

Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Προσωρινή Τοποθέτηση - Πράξη 57/2-11-2015 (Αρχείο)

Τροποποιήσεις Διαθέσεων - Πράξη 56/30-10-2015 (Αρχείο)

Τροποποιήσεις Διαθέσεων και Προσωρινών Τοποθετήσεων - Πράξη 57/2-11-2015 (Αρχείο)

Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 56/30-10-2015 (Αρχείο)

Διάθεση Εκπαιδευτικών σε Εργαστηριακά Κέντρα - Πράξη 56/30-10-2015 (Αρχείο)

Απόσπαση στην Πρωτοβάθμια - Πράξη 56/30-10-2015 (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων - Πράξη 56/30-10-2015 (Αρχείο)

Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 55/29-10-2015 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Διάθεσης - Πράξη 55/29-10-2015 (Αρχείο)