Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Διάθεση Εκπαιδευτικών στα Ε.Κ. - Πράξη 52/20-10-2015 (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων - Ενστάσεων - Πράξη 52/20-10-2015 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό της Πράξης 51/19-10-15 (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων - Ενστάσεων κατά Περίπτωση (2) - Πράξη 51/19-10-2015 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό ως προς τους Αριθμούς Πράξεων ΠΥΣΔΕ (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων - Ενστάσεων κατά Περίπτωση - Πράξη 50/16-10-2015 (Αρχείο)

Ανάκληση από Πρωτοβάθμια - Πράξη 50/16-10-2015 (Αρχείο)

Συμπληρωματική Ανακοίνωση και Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξης 48/15-10-15 (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων - Ενστάσεων - Τοποθετήσεις - Πράξη 48/15-10-2015 (Αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ04.04 - Πράξη 48/15-10-2015 (Αρχείο)