Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Εξ ολοκλήρου διαθεση στην Πρωτοβάθμια Πράξη 33 06-09-2018 (αρχείο)

Ανακοίνωση_Πράξη 32_3-9-2018 (Αρχείο)

Aνακοίνωση για προθεσμία υποβολής αιτήσεων για λειτουργικά κενά (Αρχείο

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αρχείο)

Διάθεση στην Πρωτοβάθμια εξ ολοκλήρου (Αρχείο)

 

Ανακοίνωση για Λειτουργικά κενά και υποβολή αιτήσεων (Αρχείο)

Λειτουργικά κενά (Αρχείο)

Λειτουργικά κενά Τμημάτων Ένταξης, Ειδικών Σχολείων και Μουσικού σχολείου Αθηνών (Αρχείο)

Κενά Παράλληλης Στήριξης (Αρχείο)

Λειτουργικά Κενά κλάδου ΠΕ79.01 (Αρχείο)

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο Α’ ΠΥΣΔΕ Αθηνών (Αρχείο)

 

Ανακοινοποίηση Λειτουργικών Κενών 20-7-2018 (Αρχείο)

Λειτουργικά κενά Τμημάτων Ένταξης, Ειδικών Σχολείων και Μουσικού σχολείου Αθηνών (Αρχείο)

Λειτουργικά κενά 19-7-2018 (Αρχείο)

Κενά Τεχνολογίας και Διαπολιτισμικού Γυμνασίου 20-7-2018 (Αρχείο)

Ανακοίνωση για τα λειτουργικά κενά και υποβολή αιτήσεων (Αρχείο)

Ανακοίνωση για αιτήσεις απόσπασης - διάθεσης εξ ολοκλήρου ή διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου στην Πρωτοβάθμια (Αρχείο)

Ανακοίνωση για αποσπασμένους (Αρχείο) - Τοποθετήσεις αποσπασμένων  Πράξη 27/6-7-2018 (Αρχείο)