Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 51/04-11-2019 - Συμπληρωματική (αρχείο)

 

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 52/07-11-2019 (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 52/07-11-2019 (τροποποίηση -ανάκληση)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 51/04-11-2019  (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 51/04-11-2019  (τροποποίηση - ανάκληση)

Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση σε ΕΚ εξ ολοκλήρου, Ανάθεση θεωρητικών μικτών μαθημάτων ΕΠΑΛ (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

 

Ανακοινοποίηση στο ορθό για αναπληρωτή ΠΕ04.04 (αρχείο)

Μόνιμος εκπ/κός πραξη ως μη γενόμενη (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 50/01-11-2019 (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 50/01-01-2019 (τροποποίηση-ανάκληση)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Γραμματειακή Υποστήριξη, Κατ' οίκον Διδασκαλία, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Προσωρινή τοποθέτηση (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση, Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

 

Αναστολή καθηκόντων Υποδιευθυντή, Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή, Τοποθέτηση ως Υποδιευθυντής (Με θητεία), Υπεύθυνος-Τομεάρχης ΕΚ (αρχείο)