Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Πράξη 36/25-09-2019 - Τοποθέτηση Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (αρχείο)

Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 33/19-09-2019 - Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το λεκτικό (αρχείο)

Απόσπαση λόγω υπεραριθμίας Ανακοινοποίηση στο ορθό για εκπ/κό ΠΕ02 (αρχείο)

&

Συμπληρωματική πράξη - Τοποθέτηση Αναπληρωτή Ειδικής Αγωγής (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό εκπ/κού ΠΕ86 (αρχείο)

Διάθεση εκπαιδευτικού σε Δ.Ι.Ε.Κ., Προσωρινή τοποθέτηση, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Απόσπαση λόγω υπεραριθμίας (αρχείο)

&

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος, Διάθεση στην Πρωτοβάθμια για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Απόσπαση λόγω υπεραριθμίας, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Προσωρινή τοποθέτηση (αρχείο)

&

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση για Ατομικό Φάκελο (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου σε υπηρεσίες διοίκησης, Εξ ολοκλήρου διάθεση, Προσωρινή τοποθέτηση, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής Ειδικής Αγωγής) (αρχείο)

&

Τροποποίηση-Ανάκληση, Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)