Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής - Πράξη 48/15-10-2015 (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων - Ενστάσεων Υποψηφίων Διευθυντών (Αρχείο)

Διάθεση Εκπαιδευτικών στα Ε.Κ. - Πράξη 47/13-10-2015 (Αρχείο)

Εξ Ολοκλήρου Διάθεση στην Πρωτοβάθμια (2) - Πράξη 46/7-10-2015 (Αρχείο)

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού - Πράξη 46/7-10-2015 (Αρχείο)

Εξ Ολοκλήρου Διάθεση στην Πρωτοβάθμια - Πράξη 46/7-10-2015 (Αρχείο)

Διαθέσεις για Συμπλήρωση Ωραρίου - Προσωρινές Τοποθετήσεις - ΑποσπάσειςΤοποθετήσεις Αναπληρωτών - Εξ Ολοκλήρου Διάθεση - Πράξη 46/7-10-2015 (Αρχείο)

Τροποποιήσεις των Πράξεων 41/30-9-15 & 43/2-10-15 (Αρχείο)

Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων (Ανακοίνωση)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξης 44/5-10-15 (Αρχείο)