Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Ανακοινοποίηση στο ορθό (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Κατ' οίκον Διδασκαλία, Προσωρινή τοποθέτηση, Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Απόσπαση λόγω υπεραριθμίας (αρχείο)

Ανάκληση Τροποποίησης (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό για εκπ/κό ΠΕ82 (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο) &

Ανακοινοποίηση 2 εκπ/κών ΠΕ02 (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό-Απόσπαση λόγω υπεραριθμίας, Διάθεση στην Πρωτοβάθμια εξ ολοκλήρου, Απόσπαση στην Πρωτοβάθμια, Εξ ολοκλήρου διάθεση, Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Προσωρινή τοποθέτηση (αρχείο)

Απόσπαση λόγω υπεραριθμίας, Διάθεση στην Πρωτοβάθμια εξ ολοκλήρου, Απόσπαση στην Πρωτοβάθμια, Εξ ολοκλήρου διάθεση, Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Προσωρινή τοποθέτηση (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τις ώρες τοποθέτησης (αρχείο)