Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Βελτίωση Θέσης (οργανική θέση) Πράξη 26/02-07-2018 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού  κλάδου ΠΕ06 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 & ΠΕ86 (Αρχείο)

Aνακοινοποίηση στο ορθό ως προς την προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ08 (Αρχείο)

Προσωρινές τοποθετήσεις Πράξη 25 (Αρχείο)

Ανακλήσεις - Τροποποίησεις Πράξη 25 (Αρχείο)

Βελτιώσεις - Οριστικές Τοποθετήσεις - Εξέταση Ενστάσεων (Αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού 2 (Αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση μέχρι την εκ νέου τοποθέτηση - Πράξη 25/22-06-2018 (Αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού (Αρχείο)