Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Διάθεση στην Πρωτοβάθμια για συμπλήρωση ωραρίου, Κατ' οίκον Διδασκαλία (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση, Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 47/21-10-2019  (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Διάθεση στην Πρωτοβάθμια για συμπλήρωση ωραρίου - Κατ' οίκον Διδασκαλία (αρχείο

Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις (αρχείο)

Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Γραμματειακή Υποστήριξη, Προσωρινή τοποθέτησηΤοποθέτηση Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Διάθεση στην Πρωτοβάθμια για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση, Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 45/2019

Διάθεση στην Πρωτοβάθμια για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου σε υπηρεσίες διοίκησης, Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Β´ Ανάθεση, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Διάθεση στην Πρωτοβάθμια εξ ολοκλήρου (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Γ´ Ανάθεση, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση, Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή Ειδικής Αγωγής, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Προσωρινή τοποθέτηση, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση στην Πρωτοβάθμια για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές), Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Πράξη 43/10-10-2019 - Τροποποίηση-Ανάκληση για αναπληρωτή (αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων - Ενστάσεων, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου Β΄ Ανάθεση, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) Αρχείο

Τροποποίηση - Ανάκληση Αρχείο