Επικοινωνία

Διεύθυνση: Κηφισίας 16 – 11526
Τηλ.: 210 5226415 Φαξ: 210 7770831
email: fysagogi@dide-a-ath.att.sch.gr