Εισαγωγή αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

다운로드

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, σχετικά με την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 다운로드.

다운로드