ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

TMHMA ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 


Αρχική Σελίδα

Μαθητικοί Αγώνες

Τ.ε.φ.α.α.

Παρελάσεις

Σχολικοί Σύμβουλοι

Σχολεία

Επικοινωνία


ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 112843/Γ4/14-10-2005
ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΒΑΡΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ    τηλ.:210-5226297  fax:210-5241147

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
1ο Γραφείο: Όλα τα σχολεία
2ο Γραφείο: Όλα τα σχολεία
3ο Γραφείο: Όλα τα σχο
λεία 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
3ο Γραφείο: Όλα τα σχολεία 
5ο Γραφείο: Όλα τα σχολεία 
6ο Γραφείο: Όλα τα σχολεία 
7ο Γραφείο: Όλα τα σχολεία 
Δ/νση Δ.Ε. Α΄Αθήνας: Όλα τα σχολεία 

ΒΟΥΞΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ    τηλ.:210-5226297  fax:210-5241147

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
4ο Γραφείο: Όλα τα σχολεία
5ο Γραφείο: Όλα τα σχολεία
6ο Γραφείο: Όλα τα σχο
λεία 
7ο Γραφείο: Όλα τα σχολεία
Δ/νση Π.Ε. Α΄Αθήνας: Όλα τα σχολεία 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
2ο Γραφείο: Όλα τα σχολεία 
4ο Γραφείο: Όλα τα σχολεία 
7ο Γραφείο: Όλα τα σχολεία 

 

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ  Δ.Ε  Α΄ΑΘΗΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ  Π.Ε  Α΄ΑΘΗΝΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΒΙΒΛIA

ΠΑΙΔAΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

 

 

Δ/ση Δ/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας - Τμ. Φυσικής Αγωγής   Κηφισίας 16  Αθήνα Τ.Κ 11526  τηλ.2107770831,2105226415 Fax 2107770831
email:fysagogi@dide-a-ath.att.sch.gr