Περιφερειακή Διεύθυνση
Π/θμιας  & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

 

Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

16-Σεπ-2012

Επικοινωνία
Ανακοινώσεις
Σχ.Σύμβουλοι
Δεσμοί

 

Επικοινωνία Ανακοινώσεις Σχ.Σύμβουλοι Δεσμοί

  Στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων ανήκουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, διαφόρων ειδικοτήτων με περιοχή ευθύνης τόσο τη Διεύθυνση Δ.Ε. Α' Αθήνας όσο και πρόσθετες περιοχές.