Νέα

Εκδηλώσεις " Αθήνα 1940-44 , Κατοχή , Αντίσταση, Απελευθέρωση"

Οκτώβριος 2016
Πληροφορίες - http://www.freeathens44.org/

Περισσότερα...


«9ο Φεστιβάλ Μαθητικών και Φοιτητικών Συγκροτημάτων Athens School Festival»

Ακρόαση - Δηλώσεις συμμετοχής: κατά το διάστημα Οκτώβριος –Δεκέμβριος 2016.
τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5284 864 & 6980003777

Περισσότερα...


Θέατρο : Το μαγικό βιολί

Διασκευή της Όπερας για «Νεανικά αυτιά» που έχει ήδη φιλοξενηθεί από την
Εθνική Λυρική Σκηνή .
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6972 119 090
210 86 73 945
e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Περισσότερα...


Υλοποίηση προγραμμάτων της Εταιρείας Πολιτισμού πeripatos

Πρόγραμμα : «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ σκεπτόμενος» - απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου.

Περισσότερα...


Εκδηλώσεις " Αθήνα 1940-44 , Κατοχή , Αντίσταση, Απελευθέρωση"

Οκτώβριος 2016
Πληροφορίες - http://www.freeathens44.org/

Περισσότερα...


«9ο Φεστιβάλ Μαθητικών και Φοιτητικών Συγκροτημάτων Athens School Festival»

Ακρόαση - Δηλώσεις συμμετοχής: κατά το διάστημα Οκτώβριος –Δεκέμβριος 2016.
τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5284 864 & 6980003777

Περισσότερα...


Θέατρο : Το μαγικό βιολί

Διασκευή της Όπερας για «Νεανικά αυτιά» που έχει ήδη φιλοξενηθεί από την
Εθνική Λυρική Σκηνή .
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6972 119 090
210 86 73 945
e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Περισσότερα...


Υλοποίηση προγραμμάτων της Εταιρείας Πολιτισμού πeripatos

Πρόγραμμα : «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ σκεπτόμενος» - απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου.

Περισσότερα...


Εκδηλώσεις " Αθήνα 1940-44 , Κατοχή , Αντίσταση, Απελευθέρωση"

Οκτώβριος 2016
Πληροφορίες - http://www.freeathens44.org/

Περισσότερα...


«9ο Φεστιβάλ Μαθητικών και Φοιτητικών Συγκροτημάτων Athens School Festival»

Ακρόαση - Δηλώσεις συμμετοχής: κατά το διάστημα Οκτώβριος –Δεκέμβριος 2016.
τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5284 864 & 6980003777

Περισσότερα...


Θέατρο : Το μαγικό βιολί

Διασκευή της Όπερας για «Νεανικά αυτιά» που έχει ήδη φιλοξενηθεί από την
Εθνική Λυρική Σκηνή .
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6972 119 090
210 86 73 945
e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Περισσότερα...


Υλοποίηση προγραμμάτων της Εταιρείας Πολιτισμού πeripatos

Πρόγραμμα : «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ σκεπτόμενος» - απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου.

Περισσότερα...


Εκδηλώσεις " Αθήνα 1940-44 , Κατοχή , Αντίσταση, Απελευθέρωση"

Οκτώβριος 2016
Πληροφορίες - http://www.freeathens44.org/

Περισσότερα...


«9ο Φεστιβάλ Μαθητικών και Φοιτητικών Συγκροτημάτων Athens School Festival»

Ακρόαση - Δηλώσεις συμμετοχής: κατά το διάστημα Οκτώβριος –Δεκέμβριος 2016.
τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5284 864 & 6980003777

Περισσότερα...


Θέατρο : Το μαγικό βιολί

Διασκευή της Όπερας για «Νεανικά αυτιά» που έχει ήδη φιλοξενηθεί από την
Εθνική Λυρική Σκηνή .
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6972 119 090
210 86 73 945
e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Περισσότερα...


Υλοποίηση προγραμμάτων της Εταιρείας Πολιτισμού πeripatos

Πρόγραμμα : «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ σκεπτόμενος» - απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου.

Περισσότερα...


Εκδηλώσεις " Αθήνα 1940-44 , Κατοχή , Αντίσταση, Απελευθέρωση"

Οκτώβριος 2016
Πληροφορίες - http://www.freeathens44.org/

Περισσότερα...


«9ο Φεστιβάλ Μαθητικών και Φοιτητικών Συγκροτημάτων Athens School Festival»

Ακρόαση - Δηλώσεις συμμετοχής: κατά το διάστημα Οκτώβριος –Δεκέμβριος 2016.
τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5284 864 & 6980003777

Περισσότερα...


Θέατρο : Το μαγικό βιολί

Διασκευή της Όπερας για «Νεανικά αυτιά» που έχει ήδη φιλοξενηθεί από την
Εθνική Λυρική Σκηνή .
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6972 119 090
210 86 73 945
e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Περισσότερα...


Υλοποίηση προγραμμάτων της Εταιρείας Πολιτισμού πeripatos

Πρόγραμμα : «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ σκεπτόμενος» - απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου.

Περισσότερα...


Εκδηλώσεις " Αθήνα 1940-44 , Κατοχή , Αντίσταση, Απελευθέρωση"

Οκτώβριος 2016
Πληροφορίες - http://www.freeathens44.org/

Περισσότερα...


«9ο Φεστιβάλ Μαθητικών και Φοιτητικών Συγκροτημάτων Athens School Festival»

Ακρόαση - Δηλώσεις συμμετοχής: κατά το διάστημα Οκτώβριος –Δεκέμβριος 2016.
τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5284 864 & 6980003777

Περισσότερα...


Θέατρο : Το μαγικό βιολί

Διασκευή της Όπερας για «Νεανικά αυτιά» που έχει ήδη φιλοξενηθεί από την
Εθνική Λυρική Σκηνή .
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6972 119 090
210 86 73 945
e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Περισσότερα...


Υλοποίηση προγραμμάτων της Εταιρείας Πολιτισμού πeripatos

Πρόγραμμα : «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ σκεπτόμενος» - απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου.

Περισσότερα...


Εκδηλώσεις " Αθήνα 1940-44 , Κατοχή , Αντίσταση, Απελευθέρωση"

Οκτώβριος 2016
Πληροφορίες - http://www.freeathens44.org/

Περισσότερα...


«9ο Φεστιβάλ Μαθητικών και Φοιτητικών Συγκροτημάτων Athens School Festival»

Ακρόαση - Δηλώσεις συμμετοχής: κατά το διάστημα Οκτώβριος –Δεκέμβριος 2016.
τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5284 864 & 6980003777

Περισσότερα...


Θέατρο : Το μαγικό βιολί

Διασκευή της Όπερας για «Νεανικά αυτιά» που έχει ήδη φιλοξενηθεί από την
Εθνική Λυρική Σκηνή .
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6972 119 090
210 86 73 945
e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Περισσότερα...


Υλοποίηση προγραμμάτων της Εταιρείας Πολιτισμού πeripatos

Πρόγραμμα : «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ σκεπτόμενος» - απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου.

Περισσότερα...


Εκδηλώσεις " Αθήνα 1940-44 , Κατοχή , Αντίσταση, Απελευθέρωση"

Οκτώβριος 2016
Πληροφορίες - http://www.freeathens44.org/

Περισσότερα...


«9ο Φεστιβάλ Μαθητικών και Φοιτητικών Συγκροτημάτων Athens School Festival»

Ακρόαση - Δηλώσεις συμμετοχής: κατά το διάστημα Οκτώβριος –Δεκέμβριος 2016.
τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5284 864 & 6980003777

Περισσότερα...


Θέατρο : Το μαγικό βιολί

Διασκευή της Όπερας για «Νεανικά αυτιά» που έχει ήδη φιλοξενηθεί από την
Εθνική Λυρική Σκηνή .
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6972 119 090
210 86 73 945
e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Περισσότερα...


Υλοποίηση προγραμμάτων της Εταιρείας Πολιτισμού πeripatos

Πρόγραμμα : «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ σκεπτόμενος» - απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου.

Περισσότερα...


Εκδηλώσεις " Αθήνα 1940-44 , Κατοχή , Αντίσταση, Απελευθέρωση"

Οκτώβριος 2016
Πληροφορίες - http://www.freeathens44.org/

Περισσότερα...


«9ο Φεστιβάλ Μαθητικών και Φοιτητικών Συγκροτημάτων Athens School Festival»

Ακρόαση - Δηλώσεις συμμετοχής: κατά το διάστημα Οκτώβριος –Δεκέμβριος 2016.
τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5284 864 & 6980003777

Περισσότερα...


Θέατρο : Το μαγικό βιολί

Διασκευή της Όπερας για «Νεανικά αυτιά» που έχει ήδη φιλοξενηθεί από την
Εθνική Λυρική Σκηνή .
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6972 119 090
210 86 73 945
e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Περισσότερα...


Υλοποίηση προγραμμάτων της Εταιρείας Πολιτισμού πeripatos

Πρόγραμμα : «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ σκεπτόμενος» - απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου.

Περισσότερα...


Εκδηλώσεις " Αθήνα 1940-44 , Κατοχή , Αντίσταση, Απελευθέρωση"

Οκτώβριος 2016
Πληροφορίες - http://www.freeathens44.org/

Περισσότερα...


«9ο Φεστιβάλ Μαθητικών και Φοιτητικών Συγκροτημάτων Athens School Festival»

Ακρόαση - Δηλώσεις συμμετοχής: κατά το διάστημα Οκτώβριος –Δεκέμβριος 2016.
τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5284 864 & 6980003777

Περισσότερα...


Θέατρο : Το μαγικό βιολί

Διασκευή της Όπερας για «Νεανικά αυτιά» που έχει ήδη φιλοξενηθεί από την
Εθνική Λυρική Σκηνή .
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6972 119 090
210 86 73 945
e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Περισσότερα...


Υλοποίηση προγραμμάτων της Εταιρείας Πολιτισμού πeripatos

Πρόγραμμα : «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ σκεπτόμενος» - απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου.

Περισσότερα...


Εκδηλώσεις " Αθήνα 1940-44 , Κατοχή , Αντίσταση, Απελευθέρωση"

Οκτώβριος 2016
Πληροφορίες - http://www.freeathens44.org/

Περισσότερα...


«9ο Φεστιβάλ Μαθητικών και Φοιτητικών Συγκροτημάτων Athens School Festival»

Ακρόαση - Δηλώσεις συμμετοχής: κατά το διάστημα Οκτώβριος –Δεκέμβριος 2016.
τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5284 864 & 6980003777

Περισσότερα...


Θέατρο : Το μαγικό βιολί

Διασκευή της Όπερας για «Νεανικά αυτιά» που έχει ήδη φιλοξενηθεί από την
Εθνική Λυρική Σκηνή .
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6972 119 090
210 86 73 945
e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Περισσότερα...


Υλοποίηση προγραμμάτων της Εταιρείας Πολιτισμού πeripatos

Πρόγραμμα : «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ σκεπτόμενος» - απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου.

Περισσότερα...


Εκδηλώσεις " Αθήνα 1940-44 , Κατοχή , Αντίσταση, Απελευθέρωση"

Οκτώβριος 2016
Πληροφορίες - http://www.freeathens44.org/

Περισσότερα...


«9ο Φεστιβάλ Μαθητικών και Φοιτητικών Συγκροτημάτων Athens School Festival»

Ακρόαση - Δηλώσεις συμμετοχής: κατά το διάστημα Οκτώβριος –Δεκέμβριος 2016.
τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5284 864 & 6980003777

Περισσότερα...


Θέατρο : Το μαγικό βιολί

Διασκευή της Όπερας για «Νεανικά αυτιά» που έχει ήδη φιλοξενηθεί από την
Εθνική Λυρική Σκηνή .
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6972 119 090
210 86 73 945
e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Περισσότερα...


Υλοποίηση προγραμμάτων της Εταιρείας Πολιτισμού πeripatos

Πρόγραμμα : «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ σκεπτόμενος» - απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου.

Περισσότερα...


Εκδηλώσεις " Αθήνα 1940-44 , Κατοχή , Αντίσταση, Απελευθέρωση"

Οκτώβριος 2016
Πληροφορίες - http://www.freeathens44.org/

Περισσότερα...


«9ο Φεστιβάλ Μαθητικών και Φοιτητικών Συγκροτημάτων Athens School Festival»

Ακρόαση - Δηλώσεις συμμετοχής: κατά το διάστημα Οκτώβριος –Δεκέμβριος 2016.
τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5284 864 & 6980003777

Περισσότερα...


Θέατρο : Το μαγικό βιολί

Διασκευή της Όπερας για «Νεανικά αυτιά» που έχει ήδη φιλοξενηθεί από την
Εθνική Λυρική Σκηνή .
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6972 119 090
210 86 73 945
e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Περισσότερα...


Υλοποίηση προγραμμάτων της Εταιρείας Πολιτισμού πeripatos

Πρόγραμμα : «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ σκεπτόμενος» - απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου.

Περισσότερα...


Εκδηλώσεις " Αθήνα 1940-44 , Κατοχή , Αντίσταση, Απελευθέρωση"

Οκτώβριος 2016
Πληροφορίες - http://www.freeathens44.org/

Περισσότερα...


«9ο Φεστιβάλ Μαθητικών και Φοιτητικών Συγκροτημάτων Athens School Festival»

Ακρόαση - Δηλώσεις συμμετοχής: κατά το διάστημα Οκτώβριος –Δεκέμβριος 2016.
τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5284 864 & 6980003777

Περισσότερα...


Θέατρο : Το μαγικό βιολί

Διασκευή της Όπερας για «Νεανικά αυτιά» που έχει ήδη φιλοξενηθεί από την
Εθνική Λυρική Σκηνή .
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6972 119 090
210 86 73 945
e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Περισσότερα...


Υλοποίηση προγραμμάτων της Εταιρείας Πολιτισμού πeripatos

Πρόγραμμα : «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ σκεπτόμενος» - απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου.

Περισσότερα...


Εκδηλώσεις " Αθήνα 1940-44 , Κατοχή , Αντίσταση, Απελευθέρωση"

Οκτώβριος 2016
Πληροφορίες - http://www.freeathens44.org/

Περισσότερα...


«9ο Φεστιβάλ Μαθητικών και Φοιτητικών Συγκροτημάτων Athens School Festival»

Ακρόαση - Δηλώσεις συμμετοχής: κατά το διάστημα Οκτώβριος –Δεκέμβριος 2016.
τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5284 864 & 6980003777

Περισσότερα...


Θέατρο : Το μαγικό βιολί

Διασκευή της Όπερας για «Νεανικά αυτιά» που έχει ήδη φιλοξενηθεί από την
Εθνική Λυρική Σκηνή .
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6972 119 090
210 86 73 945
e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Περισσότερα...


Υλοποίηση προγραμμάτων της Εταιρείας Πολιτισμού πeripatos

Πρόγραμμα : «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ σκεπτόμενος» - απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου.

Περισσότερα...


Εκδηλώσεις " Αθήνα 1940-44 , Κατοχή , Αντίσταση, Απελευθέρωση"

Οκτώβριος 2016
Πληροφορίες - http://www.freeathens44.org/

Περισσότερα...


«9ο Φεστιβάλ Μαθητικών και Φοιτητικών Συγκροτημάτων Athens School Festival»

Ακρόαση - Δηλώσεις συμμετοχής: κατά το διάστημα Οκτώβριος –Δεκέμβριος 2016.
τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5284 864 & 6980003777

Περισσότερα...


Θέατρο : Το μαγικό βιολί

Διασκευή της Όπερας για «Νεανικά αυτιά» που έχει ήδη φιλοξενηθεί από την
Εθνική Λυρική Σκηνή .
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6972 119 090
210 86 73 945
e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Περισσότερα...


Υλοποίηση προγραμμάτων της Εταιρείας Πολιτισμού πeripatos

Πρόγραμμα : «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ σκεπτόμενος» - απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου.

Περισσότερα...


 


      afisa222

 

 

Νομισματικό Μουσείο 21/22 Απριλίου 2018 11.00-14.45

  

 


 

 

Ο Πολιτισμός  με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αποτελεί το αντικείμενο του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων και το περιεχόμενο των Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Προγραμμάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 

Στόχος του Τμήματος είναι Η έρευνα, μελέτη, ανάδειξη και προώθηση στοιχείων του Πολιτισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 
Κάποιοι από τους τρόπους υλοποίησης αυτού του στόχου είναι  
 
1. μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων, που εκπονούνται από μαθητές/καθηγητές.
 
2. μέσα από συναντήσεις της Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων με καθηγητές, για ενημέρωση σε ζητήματα βιβλιογραφίας, μεθοδολογίας, διάχυσης πληροφοριών/γνώσεων. 
 
3. μέσα από την διοργάνωση Σεμιναρίων/Ημερίδων/Συνεδρίων, για την επιμόρφωση των καθηγητών σε θέματα Πολιτισμού.  

 
   Μας  άρεσαν... και σας προτείνουμε

indise out 

b190751-cebccf80cebbcebfceba

to-ergasthri-tou-arxitektona

ΣΙΝΕΜΑ:  "Τα μυαλά που κουβαλάς" . Το να μεγαλώνεις δεν ειναι ευκολη υποθεση, και η Ράιλι δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα.
Όπως όλοι, η Ράιλι οδηγείται από τα συναισθήματα της: χαρά, φόβο, θυμό, αηδία και λύπη.

 

ΒΙΒΛΙΟ :  «Το Ταξίδι του Φερεϋντούν» Γρηγόρης Χαλιακόπουλος.

 

 


ΕΚΘΕΣΗ: "Το εργαστήριο του αρχιτέκτονα". Από τα παλαιότερα και σημαντικότερα εκθέματα αποτελεί το ξύλινο ταξιδιωτικό κασελάκι του Λύσανδρου Καυταντζόγλου, δωρεά στο Μουσείο από τους κληρονόμους του μεγάλου έλληνα αρχιτέκτονα του 19ου αιώνα με την ευκαιρία της έκθεσης.

 

 

 


 

ypolitismou  cultureyppo  museums collections blog image1  meloduseiaLogo

    Οργάνωση και Περιεχόμενο του Παρόντος Δικτυακού Τόπου - Λένα Μπενίση