Δραστηριότητες Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων 2012-2013

 

Το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων, μέσω της Υπεύθυνης του Δρ. Λένας Μπενίση, με αφορμή τον ποιητή Κ. Π. Καβάφη, στον οποίο αφιερώνεται το έτος 2013, διοργανώνει Επιμορφωτική Ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας με θέμα: