Καλως Ηλθατε στην Ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας

   Comenius Regio ARCA.DIA.logue.

comeniusarcadia1

Dialogue: Our path to awareness of our cultural, regional and historical heritage

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Ευχαριστήριο Μήνυμα Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

Τοποθετήσεις σε Εναπομείναντα Κενά

Εγκύκλιος Αναπληρωτών 2015-16

Ανακοινοποίηση στα Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2015

Ευχαριστήριο Μήνυμα Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

Τοποθετήσεις σε Εναπομείναντα Κενά

Εγκύκλιος Αναπληρωτών 2015-16

Ανακοινοποίηση στα Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2015

Ευχαριστήριο Μήνυμα Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

Τοποθετήσεις σε Εναπομείναντα Κενά

Εγκύκλιος Αναπληρωτών 2015-16

Ανακοινοποίηση στα Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2015

Ευχαριστήριο Μήνυμα Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

Τοποθετήσεις σε Εναπομείναντα Κενά

Εγκύκλιος Αναπληρωτών 2015-16

Ανακοινοποίηση στα Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2015

Ευχαριστήριο Μήνυμα Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

Τοποθετήσεις σε Εναπομείναντα Κενά

Εγκύκλιος Αναπληρωτών 2015-16

Ανακοινοποίηση στα Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2015

Ευχαριστήριο Μήνυμα Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

Τοποθετήσεις σε Εναπομείναντα Κενά

Εγκύκλιος Αναπληρωτών 2015-16

Ανακοινοποίηση στα Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2015

Ευχαριστήριο Μήνυμα Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

Τοποθετήσεις σε Εναπομείναντα Κενά

Εγκύκλιος Αναπληρωτών 2015-16

Ανακοινοποίηση στα Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2015

Ευχαριστήριο Μήνυμα Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

Τοποθετήσεις σε Εναπομείναντα Κενά

Εγκύκλιος Αναπληρωτών 2015-16

Ανακοινοποίηση στα Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2015

Ευχαριστήριο Μήνυμα Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

Τοποθετήσεις σε Εναπομείναντα Κενά

Εγκύκλιος Αναπληρωτών 2015-16

Ανακοινοποίηση στα Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2015

Ευχαριστήριο Μήνυμα Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

Τοποθετήσεις σε Εναπομείναντα Κενά

Εγκύκλιος Αναπληρωτών 2015-16

Ανακοινοποίηση στα Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2015

Ευχαριστήριο Μήνυμα Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

Τοποθετήσεις σε Εναπομείναντα Κενά

Εγκύκλιος Αναπληρωτών 2015-16

Ανακοινοποίηση στα Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2015

Ευχαριστήριο Μήνυμα Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

Τοποθετήσεις σε Εναπομείναντα Κενά

Εγκύκλιος Αναπληρωτών 2015-16

Ανακοινοποίηση στα Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2015

Ευχαριστήριο Μήνυμα Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

Τοποθετήσεις σε Εναπομείναντα Κενά

Εγκύκλιος Αναπληρωτών 2015-16

Ανακοινοποίηση στα Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2015

Ευχαριστήριο Μήνυμα Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

Τοποθετήσεις σε Εναπομείναντα Κενά

Εγκύκλιος Αναπληρωτών 2015-16

Ανακοινοποίηση στα Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2015

Ευχαριστήριο Μήνυμα Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

Τοποθετήσεις σε Εναπομείναντα Κενά

Εγκύκλιος Αναπληρωτών 2015-16

Ανακοινοποίηση στα Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2015

Ευχαριστήριο Μήνυμα Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

Τοποθετήσεις σε Εναπομείναντα Κενά

Εγκύκλιος Αναπληρωτών 2015-16

Ανακοινοποίηση στα Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2015

Τετάρτη
5
Αυγούστου
Ευσιγνίου μάρτυρος, Νόννης, Αββακούμ νεομ.

YPEPTH

sch

diavgeia_column_banner

kpg

Αναζήτηση

                                          Copyright 2011 ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Σύνδεση