Καλως Ηλθατε στην Ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας

 

Στις 11-11-11 και ώρα 11:11:11 τέθηκε σε λειτουργία η καινούργια ιστοσελίδα της Διεύθυνσης


Σημαντικές Ανακοινώσεις

Οργανικά Κενά Τεχνικών Ειδικοτήτων για Άρση Υπεραριθμίας

Λειτουργικά Κενά για Αιτήσεις Τοποθέτησης – Ανακοινοποίηση

Οριστικές Τοποθετήσεις και Βελτιώσεις κλάδου ΠΕ19-20

Υποβολή Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του ΚΠγ Περιόδου Νοεμβρίου 2014

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2014

Οργανικά Κενά Τεχνικών Ειδικοτήτων για Άρση Υπεραριθμίας

Λειτουργικά Κενά για Αιτήσεις Τοποθέτησης – Ανακοινοποίηση

Οριστικές Τοποθετήσεις και Βελτιώσεις κλάδου ΠΕ19-20

Υποβολή Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του ΚΠγ Περιόδου Νοεμβρίου 2014

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2014

Οργανικά Κενά Τεχνικών Ειδικοτήτων για Άρση Υπεραριθμίας

Λειτουργικά Κενά για Αιτήσεις Τοποθέτησης – Ανακοινοποίηση

Οριστικές Τοποθετήσεις και Βελτιώσεις κλάδου ΠΕ19-20

Υποβολή Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του ΚΠγ Περιόδου Νοεμβρίου 2014

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2014

Οργανικά Κενά Τεχνικών Ειδικοτήτων για Άρση Υπεραριθμίας

Λειτουργικά Κενά για Αιτήσεις Τοποθέτησης – Ανακοινοποίηση

Οριστικές Τοποθετήσεις και Βελτιώσεις κλάδου ΠΕ19-20

Υποβολή Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του ΚΠγ Περιόδου Νοεμβρίου 2014

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2014

Οργανικά Κενά Τεχνικών Ειδικοτήτων για Άρση Υπεραριθμίας

Λειτουργικά Κενά για Αιτήσεις Τοποθέτησης – Ανακοινοποίηση

Οριστικές Τοποθετήσεις και Βελτιώσεις κλάδου ΠΕ19-20

Υποβολή Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του ΚΠγ Περιόδου Νοεμβρίου 2014

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2014

Οργανικά Κενά Τεχνικών Ειδικοτήτων για Άρση Υπεραριθμίας

Λειτουργικά Κενά για Αιτήσεις Τοποθέτησης – Ανακοινοποίηση

Οριστικές Τοποθετήσεις και Βελτιώσεις κλάδου ΠΕ19-20

Υποβολή Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του ΚΠγ Περιόδου Νοεμβρίου 2014

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2014

Οργανικά Κενά Τεχνικών Ειδικοτήτων για Άρση Υπεραριθμίας

Λειτουργικά Κενά για Αιτήσεις Τοποθέτησης – Ανακοινοποίηση

Οριστικές Τοποθετήσεις και Βελτιώσεις κλάδου ΠΕ19-20

Υποβολή Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του ΚΠγ Περιόδου Νοεμβρίου 2014

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2014

Οργανικά Κενά Τεχνικών Ειδικοτήτων για Άρση Υπεραριθμίας

Λειτουργικά Κενά για Αιτήσεις Τοποθέτησης – Ανακοινοποίηση

Οριστικές Τοποθετήσεις και Βελτιώσεις κλάδου ΠΕ19-20

Υποβολή Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του ΚΠγ Περιόδου Νοεμβρίου 2014

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2014

Οργανικά Κενά Τεχνικών Ειδικοτήτων για Άρση Υπεραριθμίας

Λειτουργικά Κενά για Αιτήσεις Τοποθέτησης – Ανακοινοποίηση

Οριστικές Τοποθετήσεις και Βελτιώσεις κλάδου ΠΕ19-20

Υποβολή Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του ΚΠγ Περιόδου Νοεμβρίου 2014

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2014

Οργανικά Κενά Τεχνικών Ειδικοτήτων για Άρση Υπεραριθμίας

Λειτουργικά Κενά για Αιτήσεις Τοποθέτησης – Ανακοινοποίηση

Οριστικές Τοποθετήσεις και Βελτιώσεις κλάδου ΠΕ19-20

Υποβολή Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του ΚΠγ Περιόδου Νοεμβρίου 2014

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2014

Οργανικά Κενά Τεχνικών Ειδικοτήτων για Άρση Υπεραριθμίας

Λειτουργικά Κενά για Αιτήσεις Τοποθέτησης – Ανακοινοποίηση

Οριστικές Τοποθετήσεις και Βελτιώσεις κλάδου ΠΕ19-20

Υποβολή Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του ΚΠγ Περιόδου Νοεμβρίου 2014

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2014

Οργανικά Κενά Τεχνικών Ειδικοτήτων για Άρση Υπεραριθμίας

Λειτουργικά Κενά για Αιτήσεις Τοποθέτησης – Ανακοινοποίηση

Οριστικές Τοποθετήσεις και Βελτιώσεις κλάδου ΠΕ19-20

Υποβολή Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του ΚΠγ Περιόδου Νοεμβρίου 2014

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2014

Οργανικά Κενά Τεχνικών Ειδικοτήτων για Άρση Υπεραριθμίας

Λειτουργικά Κενά για Αιτήσεις Τοποθέτησης – Ανακοινοποίηση

Οριστικές Τοποθετήσεις και Βελτιώσεις κλάδου ΠΕ19-20

Υποβολή Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του ΚΠγ Περιόδου Νοεμβρίου 2014

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2014

Οργανικά Κενά Τεχνικών Ειδικοτήτων για Άρση Υπεραριθμίας

Λειτουργικά Κενά για Αιτήσεις Τοποθέτησης – Ανακοινοποίηση

Οριστικές Τοποθετήσεις και Βελτιώσεις κλάδου ΠΕ19-20

Υποβολή Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του ΚΠγ Περιόδου Νοεμβρίου 2014

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2014

Οργανικά Κενά Τεχνικών Ειδικοτήτων για Άρση Υπεραριθμίας

Λειτουργικά Κενά για Αιτήσεις Τοποθέτησης – Ανακοινοποίηση

Οριστικές Τοποθετήσεις και Βελτιώσεις κλάδου ΠΕ19-20

Υποβολή Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του ΚΠγ Περιόδου Νοεμβρίου 2014

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2014

Οργανικά Κενά Τεχνικών Ειδικοτήτων για Άρση Υπεραριθμίας

Λειτουργικά Κενά για Αιτήσεις Τοποθέτησης – Ανακοινοποίηση

Οριστικές Τοποθετήσεις και Βελτιώσεις κλάδου ΠΕ19-20

Υποβολή Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του ΚΠγ Περιόδου Νοεμβρίου 2014

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών 2014

Σάββατο
20
Σεπτεμβρίου
Ευσταθίου και Θεοπίστης, Ιλαρίωνος
YPEPTH

sch

diavgeia_column_banner

kpg

Αναζήτηση

                                          Copyright 2011 ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Σύνδεση