Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας - ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου

Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας - ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου

(Έγγραφο) (Πρόσκληση-Πρόγραμμα) (Αφίσα)