Εργαστήρια Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: «μία άλλου είδους ανάγνωση»

Εργαστήρια Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: «μία άλλου είδους ανάγνωση» (Έγγραφο)