Ώρα Προσέλευσης των Υποψηφίων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Ώρα Προσέλευσης των Υποψηφίων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Ανακοίνωση)