ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)

 

 

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το οποίο παρέχει αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της τυπικής μη υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Σ.Ε.Κ.

 

  • Φοίτηση 5 εξάμηνα
  • 4 εξάμηνα θεωρητική κατάρτιση + 1 εξάμηνο πρακτική άσκηση
  • Όσοι έχουν 150 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται απαλλάσσονται του εξαμήνου της Πρακτικής Άσκησης.
  • Τίτλος Επαγγελματικής κατάρτισης
  • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης
  • Μετά από εξετάσεις στον ΕΟΠΠΕΠ Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. 2013 - 2014

http://www.gsae.edu.gr/images/stories/iek_idikotites.pdf