Επιστολή του Διευθυντή ΔΔΕ Α΄Αθήνας για τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 (αρχείο)