ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ Ιούλιος 2021 (Προκήρυξη) (Εγκύκλιος) (Διαδικασία) (Αίτηση) (Υπεύθυνη Δήλωση)