Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας (Πρόσκληση - Υπόδειγμα)