ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΕ Α ΑΘΗΝΑΣ (Αρχείο)