Ανάρτηση στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Μήνας αναφοράς: Ιούλιος 2021) (αρχείο)