Δήλωση Προτίμησης για Επιτήρηση στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2021 και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Ελλήνων του Εξωτερικού έτους 2021 (2η Ανακοινοποίηση) (έγγραφο)