Εκτύπωση

Ανάρτηση στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Μήνας αναφοράς: Αύγουστος 2021) (αρχείο)