Πίνακας μορίων για μετάθεση σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ 2021-2022 (αρχείο)