Πίνακας μορίων για μετάθεση  από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2021-2022 (αρχείο)