Ενημέρωση υποψηφίων για συμπληρωματικές οδηγίες προκήρυξης ΣΤΡΑΤΟΥ (αρχείο)