ΟΔΗΓΙΕΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΤΕΦΑΑ 2022-2023 (αρχείο)