ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δυο (32) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στην Αττική της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΞΕΚΙΝΑ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΗΤΟΙ ΑΠΟ

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

 

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (αρχείο)

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (αρχείο)