Πρόσκληση για ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Αττικής (αρχείο)