Η Υπηρεσία μας παρέλαβε τα πιστοποιητικά του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2022.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλαμβάνουν καθημερινά τις εργάσιμες για τον Δημόσιο Τομέα ημέρες από τις 07:30 π.μ. έως και τις 14:30 μ.μ. στον 6ο όροφο (Xίου 16-18-Μεταξουργείο).

Η παραλαβή θα γίνεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή από τους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής».