ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/-ΡΙΩΝ  ΔΔΕ  Α' ΑΘΗΝΑΣ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) (αρχείο)

 

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δ.Δ.Ε. Α' ΑΘΗΝΑΣ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/25-01-2023 πράξη του, ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων, ως αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο.