Υποβολή δικαιολογητικών για προκαταρκτικές εξ. των σχ. δοκίμων σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και δοκίμων λιμενοφυλάκων (αρχείο)