Οι κατωτέρω Υποδιευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων καθώς και οι Υπεύθυνοι/ες Τομέων Ε.Κ. υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο (02) εργασίμων ημερών από την απόφαση τοποθέτησής τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_Πράξη_39 (Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής)_26-10-2023 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ) (αρχείο)

Πράξη_39 (Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής)_26-10-2023 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ - ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΕΚ (αρχείο)

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠ.ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ. (αρχείο)