2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (αρχείο)

Αίτηση Υποδιευθυντών-ντριών ΔΔΕ Α΄ Αθήνας (αρχείο)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ (αρχείο)

Ν. 4823_2021 (ΦΕΚ 136_Β_3-8-2021) (αρχείο)

ΦΕΚ 5426_Β_14-09-2023 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΥΠ.ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ. (αρχείο)