Οι υποψήφιοι Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ. μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποστέλλοντάς την στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136), δηλαδή από Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15.00.

3η_φάση_Δεκτοί_Μη_Δεκτοι_Υποδιευθυντές (αρχείο)