Πράξη_44 (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)_04-12-2023 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ (αρχείο)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Δ.Ε.Α ΑΘΗΝΑΣ (αρχείο)