ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑνάρτηση στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Δ/νσης Δ.Ε. Α ́ Αθήνας (Μήνας αναφοράς: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023) (αρχείο)
Ανακοίνωση ΣΟΧ (αρχείο)

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ (αρχείο)
Οι κατωτέρω Υποδιευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων καθώς και οι Υπεύθυνοι/ες Τομέων Ε.Κ. υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο (02) εργασίμων ημερών από την απόφαση τοποθέτησής τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_Πράξη_39 (Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής)_26-10-2023 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ) (αρχείο)

Πράξη_39 (Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής)_26-10-2023 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ - ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΕΚ (αρχείο)

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠ.ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ. (αρχείο)
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΠΓ 2023Β (αρχείο)
Ανακοινοποίηση - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΥΠ.ΤΟΜΕΑ Ε.Κ. (αρχείο)

Αίτηση_Υποδιευθυντών_Υ.π.Τομέων Ε.Κ. ΔΔΕ_Α Αθήνας (αρχείο)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (αρχείο)

Ν. 4823_2021 (ΦΕΚ 136_Β_3-8-2021) (αρχείο)

ΦΕΚ 5426_Β_14-09-2023 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΥΠ.ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ. (αρχείο)
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ -ΥΠ.ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ. (αρχείο)

Αίτηση_Υποδιευθυντών_Υ.π.Τομέων Ε.Κ. ΔΔΕ_Α Αθήνας (αρχείο)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (αρχείο)

N. 4823_2021 (ΦΕΚ 136_Β_3-8-2021) (αρχείο)

ΦΕΚ 5426_Β_14-09-2023 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΥΠ.ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ.(αρχείο)
Αναρτώνται οι αναμορφωμένοι πίνακες δεκτών-μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Οι δεκτοί υποψήφιοι, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων (δηλαδή έως και την Παρασκευή 20-10-2023), υποβάλλουν στον Διευθυντή σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Υ.Α. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023, άρθρο 3, παρ. 5).

Στη συνέχεια, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 της Υ.Α Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023, θα πρέπει να διαβιβάσουν οι ίδιοι στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής τη γνώμη τους που θα περιλαμβάνει την άποψή τους για τον υποψήφιο που προκρίνει για τη θέση του Υποδιευθυντή ή των Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που στη σχολική μονάδα υφίσταται δεύτερος υποδιευθυντής, η γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας περιλαμβάνει την άποψή του για δύο (2) υποψηφίους με τη σειρά τοποθέτησής τους (Υ.Α. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023, άρθρο 3, παρ. 7). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας ορίζεται η Τετάρτη  25-10-2023 και ώρα 15:00.

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚEΣ ΔΕΚΤΩΝ-ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. & ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ (Αρχείο)

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ  ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (αρχείο)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (αρχείο)

 
Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας 2023-2024 (αρχείο)

Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη μαθητείας 2023-2024 - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών (αρχείο)

Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη μαθητείας 2023-2024 - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μαθητευόμενων (αρχείο)

 
20231016_ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ (αρχείο)

20231016_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (αρχείο)