ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής κλάδων ΠΕ02 , ΠΕ03, ΠΕ04.01 ,  ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04 που επιθυμούν να πάρουν απόσπαση στους ξενώνες Φλόγα, Ελπίδα και Νοσοκομείο Γεννηματά να κάνουν αίτηση στο ΠΥΣΔΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Αρχείο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ_10-6-2021 (Αρχείο)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Αρχείο)

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ 2021-2022 (Αρχείο)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Αρχείο)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ (Αρχείο)

Δήλωση Προτίμησης για Επιτήρηση στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2021 και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Ελλήνων του Εξωτερικού έτους 2021 (2η Ανακοινοποίηση) (έγγραφο)

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ

Με χθεσινή ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ η προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας από τους νεοδιόριστους ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ μέχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 23-8-2021.

Γνωστοποιείται ωστόσο, ότι η αξίωση του υπαλλήλου για μισθοδοσία αρχίζει από την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας (Ν. 3528/2007).

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των νεοδιοριζόμενων και για την ασφάλεια όλων, λόγω covid-19, οι νεοδιοριζόμενοι θα πρέπει να κλείνουν ραντεβού για την ορκωμοσία και την πράξη ανάληψης στο 210-5247262.

Ανακοίνωση για την ορκωμοσία, την πράξη ανάληψης και τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται σύμφωνα με τα ΦΕΚ: 1817/τ. Γ΄/10-8-2021, 1818/τ. Γ΄/10-8-2021 και 1819/τ. Γ΄/10-8-2021

Ορκωμοσία και πράξη ανάληψης

Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας σύμφωνα με τα ΦΕΚ: 1817/τ. Γ΄/10-8-2021, 1818/τ. Γ΄/10-8-2021 και 1819/τ. Γ΄/10-8-2021, θα προσέλθουν για την ορκωμοσία τους και την πράξη ανάληψης στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας ( Χίου 16- 18, Μεταξουργείο, Αθήνα), από την Τετάρτη 11/08/2021 έως και την Τρίτη, 17/08/2021 και ώρα 12:00 – 13:00, στο Ισόγειο, στο χώρο του Πρωτοκόλλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατ΄εξαίρεση, μόνο οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται αποδεδειγμένα εντός των πυρόπληκτων περιοχών της Επικράτειας μπορούν να προσέρχονται για την ορκωμοσία και την πράξη ανάληψης έως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και παρακαλούμε να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Γραμματεία της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας στο τηλέφωνο: 210 5247262.

Κατάθεση Δικαιολογητικών

 Κατά την προσέλευσή τους στα γραφεία της υπηρεσίας θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει και, όπου κρίνεται απαραίτητο συμπληρώσει, τα δικαιολογητικά, όπως φαίνονται στα παρακάτω συνημμένα αρχεία. Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στο email της Διεύθυνσης: mail(at)dide-a-ath.att.sch.gr με θέμα : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.  Η ηλεκτρονική κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται από 11/8/2021 έως και την ημέρα της ορκωμοσίας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

(Δικαιολογητικά για νεοδιόριστους) (Έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης) (Υπεύθυνη δήλωση) (Καρτέλα υπαλλήλου) (Αίτηση συνάφειας) (Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας)

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί, πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή (όσοι δεν το έχουν πράξει) στην υπηρεσία προσωπικής ενημέρωσης της Α ́ Δ.Δ.Ε. Αθήνας (https://athena.net.gr/athena/personalinfo/), με ΑΜ* το ίδιο με το ΑΦΜ τους, και στη συνέχεια να ενημερώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία επιλέγοντας το εικονίδιο «ρυθμίσεις» και στη συνέχεια αλλαγή προσωπικών στοιχείων.
Για τυχόν προβλήματα στην εγγραφή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Πληροφορικής (τηλ. 210 52 22 281).

*(για τους πρώην αναπληρωτές της Δ/σης μας, πιθανόν ο ΑΜ τους να είναι ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) αντί για το ΑΦΜ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ (αρχείο)

Ανάρτηση στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Μήνας αναφοράς: Ιούλιος 2021) (αρχείο)

ΟΔΗΓΙΕΣ (αρχείο)

ΦΕΚ_3369_Β (αρχείο)

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

(ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α) (ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β) (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ)

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (αρχείο)

Υποκατηγορίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 (αρχείο)