ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ«αλληλεπιΔΡΩντας» Κύκλος Συναντήσεων - Κατάλογος Εκπαιδευτικών (Αρχείο)
Βιωματικά Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς από τον ΣΣΝ "Δυναμικά Ομάδας στη Σχολική Τάξη" και "Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία" (Αρχείο)
Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2016 και Κατανομή Υποψηφίων (Δελτίο Τύπου) (Εξεταστικά Κέντρα)
Παρεμβάσεις Ευαισθητοποίησης σε Θέματα Αγωγής Υγείας (Αρχείο)
Έγκριση Παρεμβάσεων Ευαισθητοποίησης στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Ζωγράφου για το Σχολικό Έτος 2016-2017 (Αρχείο)
Έγκριση Παρεμβάσεων στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Ηλιούπολης για το Σχολικό Έτος 2016-2017 (Αρχείο)
Αλλαγή Ημερομηνίας και Ημέρας Έναρξης για το 20ωρο Σεμινάριο με Θέμα: «Εκπαίδευση στο υλικό Αγωγής Υγείας “BOYS AND GIRS PLUS”» (Αρχείο)
Θεματολογία των Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων (Αρχείο)
Εξεταστικά Κέντρα και Επιτηρητές Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Περιόδου Νοεμβρίου 2016

(Ανακοίνωση) (Επιτηρητές - 1ο ΕΠΑΛ Αθηνών) (Επιτηρητές - 9ο ΓΕΛ Αθηνών)
Εργαστήρια για Μαθητές/τριες σε Θέματα Αγωγής Υγείας (Αρχείο)