ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑνάρτηση Στοιχείων για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας για το χρονικό διάστημα 1/2 - 29/2/2016 (Αρχείο)
Πινακες Κατάταξης για την Ενισχυτική Διδασκαλία - Τελική Κατάταξη (ΠΕ02) (ΠΕ03) (ΠΕ04.01) (ΠΕ04.02)
Δεκαπεντάωρο Σεμινάριο για Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας (Έγγραφο) (Αίτηση)
Επιμορφωτικό Σεμινάριο των Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα "αναζητώντας το χαμένο χρόνο" (στις επιστήμες και τις τέχνες), το οποίο θα διεξαχθεί 7 Μαρτίου μέχρι 10 Απριλίου 2016 (Πρόγραμμα)
Ομάδα Μελών ΟΔΠ από τον Σ.Σ.Ν. (Έγγραφο - Επιστολή)

Η Προθεσμία για τη Δήλωση Συμμετοχής στην Ομάδα ΟΔΠ παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 4 Μαρτίου
Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Υποψήφιων Διδασκόντων στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το Σχ. Έτος 2015-2016 (Έγγραφο)
Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφίων Διδασκόντων στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το Σχολικό Έτος 2015-2016 (Έγγραφο) (Αίτηση) (Πίνακες ΠΕ02-ΠΕ03-ΠΕ04.01-ΠΕ04.02) (Ανακοίνωση Διευθύνσης)
Ημερίδα Αποτίμησης Δράσεων «Εβδομάδα Πληροφορικής - Ώρα του Κώδικα» (Πρόσκληση - Πρόγραμμα)
Σεμινάριο Επιμόρφωσης Καθηγητών που οργανώνεται από την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων σε Συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, από 7 Μαρτίου μέχρι 10 Απριλίου 2016, με θέμα "Αναζητώντας το χαμένο χρόνο" (στις επιστήμες και στις τέχνες) (Αρχείο)
Συμμετέχοντες στο Τρίωρο Προκατακτικό Σεμινάριο για Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας (Αρχείο)


Υποκατηγορίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 (αρχείο)