ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΕ Α ΑΘΗΝΑΣ (Αρχείο)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας (Πρόσκληση - Υπόδειγμα)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ Ιούλιος 2021 (Προκήρυξη) (Εγκύκλιος) (Διαδικασία) (Αίτηση) (Υπεύθυνη Δήλωση)

Ανάρτηση στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Μήνας αναφοράς: Ιούνιος 2021) (αρχείο)

Οργάνωση και διεξαγωγή των ειδικών εξετάσεων στα δύο νέα Μουσικά μαθήματα έτους 2021 (αρχείο) (Σχολεία εξέτασης)

Ενημερωτικό σημείωμα για Δ/ντές (αρχείο)

Επιστολή του Διευθυντή ΔΔΕ Α΄Αθήνας για τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 (αρχείο)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ (Αρχείο)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας (Αρχείο)

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ-ΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΝΤΡΙΑΣ (Αρχείο)

Απολογισμός εγκεκριμένων προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 (αρχείο) (Εγκύκλιος)

Απολογισμός Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2020-2021 (αρχείο)

Απολογισμός Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 2020-2021 (αρχείο)

Απολογισμός Πολιτιστικών Προγραμμάτων 2020-2021 (αρχείο)

Υποκατηγορίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 (αρχείο)