Αναπληρωτές

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (16-02-2024) ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΔΕ αρ.πρωτ. 6117) και (τακτικος αρ.πρωτ. 6118) (αρχείο)Τροποποιήσεις (09-02-2024) Γενικής παιδείας (ΠΔΕ αρ.πρωτ.5189) και (τακτικός αρ.πρωτ.5190) (αρχείο)

Τροποποίηση  ΣΜΕΑΕ-ΤΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5227 (9-2-2024) (αρχείο)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (01-02-2024) ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΔΕ αρ.πρωτ. 3878 ) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (αρχείο)
Τροποποιήσεις αναπληρωτών (02-02-2024) γενικής παιδείας (ΠΔΕ αρ.πρωτ. 4070 ) και (τακτικός αρ.πρωτ. 4071 ) (αρχείο)
202402011200 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (01-02-2024) ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΔΕ αρ.πρωτ. 3878) (αρχείο)
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2&5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (αρχείο)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (19-01-2024) ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (τακτικός αρ.πρωτ. 1987 ) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (αρχείο)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (26-01-2024) ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΔΕ αρ.πρωτ. 3105 ) και (τακτικός αρ.πρωτ. 3106 ) (αρχείο)
Τροποποιήσεις (19-01-2024) γενικής παιδείας (ΠΔΕ αρ.πρωτ. 1985 ) και (τακτικός αρ.πρωτ. 1987) ανακοινοποίηση στο ορθό (αρχείο)
Τροποποιήσεις Τοποθετήσεων Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας (ΠΔΕ αρ.πρωτ. 1985 ) και (τακτικος αρ.πρωτ. 1987 ) (αρχείο)
Τροποποιήσεις Τοποθετήσεων αναπληρωτών  Γενικής Παιδείας (ΠΔΕ αρ.πρωτ. 1036 ) και (τακτικος αρ.πρωτ. 1038) (αρχείο)