Αναπληρωτές

ΚΥΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ Ε.Μ.16 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΥΡΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ) (αρχείο)ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (αρχείο)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (αρχείο)

ΦΕΚ 80062 Γ7 04-08-2006 (αρχείο)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕ79.01 ΚΑΙ ΤΕ16 (αρχείο)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ (αρχείο)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΑΙΤΗΣΗΣ (αρχείο)
ΟΔΗΓΙΕΣ_ΓΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ_Δ_ΦΑΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (αρχείο)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ (αρχεία)
ΟΔΗΓΙΕΣ_ΓΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ__ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (αρχείο)
ΦΕΚ (αρχείο)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (αρχείο)

ΠΙΝΑΚΑΣ (αρχείο)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Γ΄ ΦΑΣΗΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (αρχείο)
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΔΕΜ)

Πίνακας κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων) της ΕΔΕΜ – Πίνακας κατανομής κλάδων και ωρών ανά ΣΚΑΕ

 

ΣΥΝ_2_ΥΠΟΔ_ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ_ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ_ΕΔΕΜ_2022_23 (αρχείο)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΔΕΜ 18-10-2022 (αρχείο)

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (αρχείο)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (αρχείο)
Οδηγίες για προσλήψεις  β’ φάσης αναπληρωτών (αρχείο)
Οδηγός υλοποίησης για ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οδηγός υλοποίησης για ΕΚΟ-ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Οδηγός υλοποίησης για ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

Οδηγός υλοποίησης για ΠΔΕ

Οδηγός υλοποίησης για ΠΕΠ (2021-2022 ΚΑΙ 2022-2023)

Οδηγός υλοποίησης για ΣΜΕΑΕ+ ΤΕ

Οδηγός υλοποίησης για ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Οδηγός υλοποίησης για ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2022-2023

Οδηγός υλοποίησης για ΕΔΕΜ

Οδηγός υλοποίησης για ΜΝΑΕ

Οδηγός υλοποίησης για ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Οδηγός υλοποίησης για ΜΑΘΗΤΕΙΑ