Αναπληρωτές

Ανακοινοποίηση στο ορθό 17-05-2024 (αρχείο)


Τροποποιήσεις - Παράλληλη 17-05-2024 (αρχείο)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (29-03-2024) ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΔΕ αρ.πρωτ. 12536) και (τακτικος αρ.πρωτ. 12537) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (αρχείο)
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (αρχείο)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (αρχείο)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (12-04-2024) ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΔΕ αρ.πρωτ.14909 ) και (τακτικος αρ.πρωτ.14912) (αρχείο)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ 12-4-2024 (αρχείο)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (5-04-2024) ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΔΕ αρ.πρωτ. 13758 ) και (τακτικός αρ.πρωτ.13760 ) (αρχείο)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (29-03-2024) ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΔΕ αρ.πρωτ. 12536 ) και (τακτικος αρ.πρωτ. 12537) (αρχείο)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 29-03-2024 (αρχείο)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (15-03-2024) ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΔΕ αρ.πρωτ. 10865) και (τακτικος αρ.πρωτ. 10864) (αρχείο)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (11-03-2024) ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (τακτικος αρ.πρωτ. 9975) (αρχείο)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (08-03-2024) ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (τακτικος αρ.πρωτ. 9675) (αρχείο)